Priser

Som udgangspunkt er vores priser baseret på gældende markedspriser.

Ved større opgaver kan vi tilbyde en fast konkurrencedygtig pris, der dækker hele processen til og med den afsluttende kvalitetssikring af det færdige produkt.

Vi giver et nedslag i prisen, hvis den samme tekst optræder flere gange i samme oversættelse, og/eller vi kan genbruge tekst fra tidligere oversættelser for samme kunde.